Kontaktujte nás

Kontakty
Telefón: 037/6531132
Email: info@fvepanely.sk

Fakturačná adresa
VENRON, s.r.o.
Fraňa Mojtu 1
949 01 Nitra

Prevádzka:
Pražská 592/35
949 01 Nitra

IČO: 36563803
DIČ: 2021871962
IČ DPH: SK2021871962
Platca DPH.

Zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Nitra,
oddiel: sro, vložka číslo: 15177/N.

Dozorná orgán
Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50 Nitra 1
Odbor výkonu dozoru
nr@soi.sk
tel. č. 037/772 02 16
fax č. 037/772 00 24
Kontaktný formulár